Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin promocji "Wymiana oleju"

REGULAMIN PROMOCJI “WYMIANA OLEJU”

Niniejszy Regulamin określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą “WYMIANA OLEJU” w sklepie internetowym barbersupply.pl

I. POJĘCIA

Promocja - akcja promocyjna prowadzona przez Sprzedawcę pod nazwą “WYMIANA OLEJU” w sklepie internetowym www.barbersupply.pl,której warunki określa niniejszy regulamin.

Produkt Promocyjny – wybrany losowo przez Sprzedawcę produkt z puli promocyjnej, który w ramach niniejszej promocji jest dostępny do zakupu w obniżonej cenie za 1,00 zł brutto

Sprzedawca – Barber Supply sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: Wierzbowa 141a, 62-081 Wysogotowo NIP: 7811919841

Użytkownik – osoba, która odwiedza stronę internetową Sprzedawcy dostępną pod adresem www.barbersupply.pl

Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy, dostępny na stronie internetowej pod adresem www.barbersupply.pl

Regulamin Sklepu – regulamin określający zasady sprzedaży towarów znajdujących się w sklepie internetowym Sprzedawcy.

Towary – rzeczy oferowane do sprzedaży we wszystkich kategoriach sklepu internetowego Sprzedawcy.

Zamówienie - umowa kupna sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem, zawierane drogą elektroniczną. Realizowane na stronie internetowej Sprzedawcy poprzez dodanie Towarów do koszyka pod adresem: www.barbersupply.pl/basket i wypełnienie wszystkich kroków w formularzu zakupowym


II ZASADY PROMOCJI

1. Promocja przeznaczona jest dla Kupującego, który w czasie trwania Promocji wykona zakupy w Sklepie (w jednym Zamówieniu) na określoną kwotę, która uprawnia do zakupu promocyjnego olejku za 1 zł. Kwoty progowe:
100 zł – 1 olejek, 200zł – 2 olejki, 300zł – 3 olejki, 400zł – 4 olejki, 500zł – 5 olejków, 600zł – 6 olejków.

2.Maksymalna ilość olejków, którą można kupić w promocji za 1zł to 6 sztuk.

3. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.

4. Sprzedawca wybiera losowo Produkt Promocyjny i publikuje informacje o nim w Sklepie lub innych materiałach reklamowych Sprzedawcy.


5. W razie odstąpienia przez klienta będącego konsumentem od umowy sprzedaży zawartej na odległość na podstawie Regulaminu Sklepu lub przepisów powszechnie obowiązujących, w całości lub części powodującej utratę uprawnienia do skorzystania z Promocji klient zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu otrzymanego Produktu Promocyjnego lub otrzymanego rabatu obniżającego cenę Produktu Promocyjnego do kwoty 1,00 zł brutto. W przypadku gdy klient nie zwróci powyższego. Produktu Promocyjnego w terminie 30 dni od dnia odstąpienia Sprzedawca uprawniony jest do żądania zapłaty przez klienta pełnej ceny Produktu Promocyjnego tj. zwrotu otrzymanego rabatu. Należność za Produkt Promocyjny może być potrącana ze zwracanej klientowi kwoty w ramach odstąpienia.

6.. Uczestnik Promocji otrzyma Produkt Promocyjny wraz z zamówieniem, którego dotyczy zakup.

7. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji wielokrotnie. Każdorazowo korzystając z Promocji, musi na nowo spełnić wszystkie warunki Promocji.

8. Koszty dostawy nie wliczają się w limit kwoty uprawniającej do skorzystania z Promocji.

9. Promocja łączy się z innymi promocjami dostępnymi w Sklepie.

10. Uczestnik nie ma możliwości wymiany Produktu Promocyjnego na inny lub na jego ekwiwalent pieniężny.

III POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia
2. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Sprzedawcy.
3. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin sklepu, a także przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 05.12.2023r.

 

 

pixel