Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin newslettera

§ 1

Niniejszy regulamin usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia tej usługi przez Barber Supply sp. z o.o. Wierzbowa 141a, 62-081 Wysogotowo, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000590362, NIP 7811919841, REGON 363176255, zwaną dalej „Barber Supply”


§ 2


1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Barber Supply na podany przez użytkownika tej usługi adres e-mail wiadomości mailowych zawierających informacje dotyczące oferty sklepu internetowego barbersupply.pl i promocjach organizowanych w sklepie.


2. Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Barber Supply, udostępnia swój adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości mailowych, o których mowa w postanowieniach ustępów powyższych.


§ 3


Usługa Newsletter jest bezpłatna.


§ 4


1. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie barbersupply.pl w części dotyczącej Newslettera poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Zapisz się”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Barber Supply i nie powoduje jeszcze zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter.


2. Następnie Barber Supply na podany adres e-mail wyśle mail aktywacyjny. W jego treści będzie wskazana treść Regulaminu oraz Polityki prywatności. Przesłany e-mail stanowi ofertę zawarcia umowy o korzystanie z usługi Newsletter. Kliknięcie w link znajdujący się w tym mailu oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności i powoduje przyjęcie oferty złożonej przez Barber Supply, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z usługi Newsletter.


§ 5


Barber Supply informuje, że poszczególne Newslettery stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn.zm.).


§ 6


Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.


§ 7


1. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter w każdym momencie. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.


2. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez kliknięcie w link rezygnacyjny w mailu przesłanym przez newsletter, lub skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres mailowy sklep@barbersupply.pl pocztą na adres Barber Supply podany w postanowieniu § 1 Regulaminu lub osobiście do protokołu w pod adresem wskazanym w postanowieniu § 1 Regulaminu.


§ 8


Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu e-mail, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.


§ 9


1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy sklep@barbersupply.pl, pocztą bezpośrednio na adres Barber Supply podany w Regulaminie lub osobiście do protokołu w siedzibie Barber Supply.


2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter, świadczonej przez wolę.


3. Barber Supply rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.


§ 10


1. W trakcie korzystanie z usługi Newsletter zabronione jest dostarczanie, w szczególności w korespondencji z Barber Supply lub w formularzu rejestracyjnym, treści o charakterze bezprawnym.


2. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi od razu po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter, na co jej użytkownik wyraża niniejszym zgodę.

 

§ 11

 

1. Kod rabatowy wysyłany w ramach pierwszej subskrypcji do newslettera upoważnia do jednorazowych zakupów z rabatem 10%

2. Kod rabatowy obowiązuje jedynie z nieprzecenionymi kosmetykami w zamówieniach detalicznych

3. Kod rabatowy nie obejmuje zamówień hurtowych

pixel